Din varukorg är tom

040 - 60 80 410

Flexbox Integritet och Cookiepolicy

Integritet och cookiepolicyn har uppdaterats den 2018-05-21

AB Flexbox (556296-1291)

Ladugårdsvägen 1

23435 Lomma
Sverige
040 - 60 80 410

info@flexbox.se

Flexbox respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur Flexbox samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller när du använder webbsidor och tjänster som administreras av Flexbox.
Flexbox kan komma att ändra sin integritetspolicy och du bör därför med jämna mellanrum läsa igenom denna integritetspolicy. Eventuella ändringar publiceras på denna sida.

Personuppgiftsansvarig

AB Flexbox är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

När behandlar vi dina personuppgifter?

När du besöker vår webbplats, köper våra varor och tjänster eller kontaktar oss för service eller information samlar vi in och behandlar personuppgifter om dig. Informationen som samlas in från dig vid köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Flexbox och för att Flexbox ska kunna tillhandahålla sina tjänster.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter Flexbox kan komma att samla in och behandla om dig när du använder våra webbsidor, genomför köp eller kontaktar vår kundservice är:

 • Namn
 • Personnummer eller organisationsnummer vid val av faktura som betalningsalternativ.
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Uppgifter om ditt inköp
 • IP-adress och information om din användning av Flexbox webbplats
 • Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av och hur du interagerar med våra nyhetsbrev om du anmält dig till det.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Flexbox behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Flexbox dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, garantier, fakturering och tillhandahållande av kundtjänst
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Lämna information och rikta marknadsföring avseende Flexbox varor och tjänster
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar och statistik relaterat till köp av varor och tjänster.

De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter om dig som din inköpshistorik samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter. En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på samtycke. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster. I vissa fall kan Flexbox ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål Rättslig grund Lagringstid
För att administrera och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla kundservice Avtal om köp Tre år efter att du senast handlat hos oss.
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen Rättslig förpliktelse Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag
För att marknadsföra Flexbox varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS Samtycke Två år efter att du senast varit aktiv hos Flexbox, till exempel genom att handla hos oss eller kontaktat vår kundtjänst

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Flexbox kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Flexbox rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Flexbox kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom affärssystemleverantör, webbshopsleverantör, distributörer och till leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. Flexbox kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig. Tredje part som Flexbox lämnar ut information till får endast använda informationen i syfte att leverera tjänster med anknytning till Flexbox avtal med dig som kund. Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag. Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Flexbox om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Flexbox rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem. Flexbox samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Dina rättigheter

 • Flexbox ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
 • Flexbox kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
 • Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från vidare kommunikation i e-post och SMS som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.
 • Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Flexbox.
 • Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Cookies

Cookies är små textfiler som innehåller data som lagras i besökarens dator eller mobiltelefon och som används för att följa vad besökaren gör på hemsidan.
Det finns två typer av cookies:

 • Permanenta cookies sparas i en fil på din dator under en begränsad tid. De används för att förbättra din upplevelse som återkommande besökare av våra webbplatser.
 • En sessioncookie sparas bara temporärt under ditt besök på webbplatsen och används till exempel för att hålla reda på om du är inloggad eller inte. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

På vår webbplats används både sessioncookies och permanenta cookies. Generellt hjälper cookies oss att ge dig en bättre användarupplevelse, genom att analysera vilka sidor du anser viktiga. En cookie kan inte ge oss tillgång till din dator eller någon information om dig, mer än den information du väljer att dela med oss.
Vi använder även så kallade tredjepartscookies (cookies som sätts av tredje part) från verktyg vi använder i analyssyfte för att kunna förbättra våra tjänster och din upplevelse, samt för viss typ av marknadsföring.

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång webbplatsen begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Ytterligare information om kakor finns på Post- och telestyrelsens webbplats, www.pts.se.

Länkar till andra webbsidor

Vår Webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Flexbox webbplats. När du följer en länk till en annan webbplats bör du läsa den integritetspolicy som gäller för den aktuella sidan. Notera att Flexbox inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.